logo

Pryder Byggeindustriens desemberutgave

Fagsjef for energi og miljø, Eli Heyerdahl Eide ble utvalgt av Byggeindustriens redaksjon til å fronte forside og hovedartikkel i siste utgave. Rørentreprenørene Norge er stolte!

"Vi skriver i denne utgaven at likestillingen er kommet langt i BNLs mange bransjeorganisasjoner. Her er det faktisk full likestilling. Flere sitter også som ledere." Skriver redaktør for Norges største bransjemagasin, Arve Brekkhus i sin leder.

– Helt siden Eli ble ansatt har hun vært veldig foroverlent og flink til å knytte kontakter. Det er ikke alle gitt å få bildet sitt på forsiden av Byggeindustrien i løpet av ni måneders ansettelse – men det har kanskje betydning at hun er ansatt i Rørentreprenørene Norge, sier administrerende direktør Tor Backe.

Imidlertid har det lenge vært tilnærmet likevekt i kjønnsbalansen i Rørentreprenørenes administrasjon.

– Men det er første gang vi ansetter en kvinnelig fagsjef innenfor fagets nedslagsfelt – Energi og Miljø. For øvrig har vi kvinnelige fagpersoner innen kommunikasjon, for ikke å glemme dyktige kvinner innenfor administrative stillinger som gjør at foreningen fungerer fra dag til dag. Det kan også nevnes at vi også har ansatt kvinnelige avdelingsledere som gjør en utmerket jobb – dette ikke til forkleinelse for de mange dyktige menn vi har i samme stillinger, sier Backe.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler