logo

Populær KEM-utdanning på Sørlandet

Sørlandets Fagskole, eller “Grimstadtekniker’n” som den kanskje er best kjent for i bransjen, feiret 75 år den 18. mars. Nå vurderes muligheten for at fagskolen skal legges til i ingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA).


FIKK GAVE: Ingebjørg Martinsen overrakte Rørentreprenørene Norges jubileumsbok til lærerne Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen.

Rørentreprenørene Norge var invitert til jubileet, men kunne først besøke skolen i etterkant. Forventningene var skrudd i været, ikke minst på bakgrunn av topp skryt av studiet fra Andreas Sørum i Imtech Prosjekt.

Forventningene ble mer enn innfridd! Representantene fra Rørentreprenørene Norgesentralt ble imponert over lærerne og studentenes tilbakemeldinger om heltidsstudiet. Andreas hadde rett, studiet var rett og slett moderne og konservativt med fokus på trivsel og fagprosjektering.

KEM-lærerne, Arne Halberg og Jan Inge Jørgensen, fikk stor anerkjennelse fra studentene for sin faglige dyktighet og for at de alltid var tilgjengelige.


GJENGEN SAMLET: 15 fornøyde og kompetente studenter og 2 dyktige faglærere.

Moderne og atypisk undervisning

Et toårig heltidsstudium har mange fordeler. Studiene foregår på normal dagtid, slik at studentene kan konsentrere seg om skolegangen uten å måtte jobbe ved siden av. Dessuten blir de også ferdige halvannet år før deltidsstudentene, som starter samtidig.

Undervisningen er moderne og atypisk. Fagteorien læres via moderne DAK-programmer som gjør formidlingen spennende, allsidig og matnyttig for vordende fagskoleingeniører.

Hovedvekten er lagt på prosjektering av VVS-anlegg på dagens moderne IT-plattformer, men med rot i de gamle basiskunnskapene.

“Lab-øvelser” foregår både på BDs anlegg i Larvik og på konkrete anlegg i nærområdet. Dessuten er bransjens trofaste leverandører på plass med dyktige forelesere og undervisningsutstyr når det er behov.


DYKTIGE OG FORNØYDE: Studentene Bjørn Roger Kristiansen, Geir Adler Gundersen og Tore Skevik er godt fornøyde med studieopplegget på Fagskolen i Grimstad.

Ønsker sammenslåing med UiA

Lærerne på KEM-linjen ønsker seg flere studenter og at skolen skal få en høyere status. Dette kan gjøres ved at fagskolen løsrives fra fylket og legges til ingeniørutdanningen ved UiA som nå kanskje slås sammen med Høgskolen i Telemark (UiT).

Dette, sammen med en flytende overgang fra fagskole til ingeniørhøyskole, står som første ønske hos studentene. Ingen skjønner hvorfor det ikke skal gis full kreditt for kunnskapene du bringer med deg fra fagskolen.

Det var en enstemmig oppfatning om at studiepoeng også må innføres i fagskolen og at det må lages læreplaner som gjør overgangen mer fleksibel.

Nye læreplaner for KEM er til høring. NRL har tidligere sendt merknader til høringsutkastet, blant annet med bemerkninger om at KEM er et eget studietilbud selv om det er en del av byggfagene. Dessuten at fagteori og prosjektering får mindre plass fordi ledelse og andre generelle fag er foreslått utvidet.

NRL har også påpekt at fagskolepoeng må erstattes av studiepoeng. Faglærerne i Grimstad og studentene er helt enige i dette og håper at det ikke skjer store endringer i dagens læreplan, men at studiet gis den kreditten det fortjener og ikke blir en blindvei for studenter som ønsker videreutdanning.

Fornøyde studenter

En typisk uttalelse fra en tidligere student på skolens hjemmeside bekrefter det dagens KEM-studenter sa i forbindelse med besøket:

"Jeg hadde en kjempetid i Grimstad. Det å være student var supert. Jeg hadde flinke og trivelige lærere med stor faglig kunnskap, og det var kjempe miljø i klassene både på og utenfor skolen. Så denne studietiden ville jeg ikke vært uten, jeg fikk noen venner for livet, men også mye faglig kunnskap som jeg bruker hver dag."

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler