logo
hjelmer på byggeplass, illustrasjonsbilde til utvidede permitteringsregler

Permitteringsreglene utvides

RørNorge er svært fornøyd med at regjeringen utvider permitteringsordningen fra 26 til 52 uker.

Teksten er hentet fra NHO

Dette skjer etter at NHO og flere arbeidslivsorganisasjoner lenge har etterspurt en slik utvidelse:

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen nå velger å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Dette har vi bedt om lenge. Det har vært helt vesentlig for bedriftene som nå kan holde på kompetanse og slippe å si opp sine ansatte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Permitteringsordningen ble først midlertidig endret ved begynnelsen av koronakrisen tidligere i vår. I dag varslet regjeringen at de utvider permitteringsreglene fra 26 til 52 uker.

Nå kan bedriftene permittere sine ansatte i opptil ett år. Endringen innføres 1. november og varer til 30. juni 2021.

Forlenget arbeidsgiverperiode
Etter koronakrisens utbrudd ble arbeidsgiverperioden kuttet fra femten til to dager. Regjeringen varslet i dag at de innfører en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for de som er permittert i mer enn 30 uker.

– Slik vi forstår regjeringen har de satt inn en forlenget arbeidsgiverperiode etter 30 uker for å forsikre seg om at bedriftene vurderer at permittering fortsatt er riktig virkemiddel. Det har vi forståelse for, avslutter Almlid.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler