logo
Illustrasjonsbilde penger
(Illustrasjonsbilde Pixabay)

Jusskommentaren:

Pass på pengene!

For små og mellomstore rørleggerfirmaer er det viktig å ha gode fakturerings- og purrerutiner, særlig i servicemarkedet med mange forbrukerkunder og små/middels store oppdrag.

Over tid vil gode rutiner motvirke tap på fordringer også for små beløp, som man ofte ikke ser seg tjent med å inndrive i forhold til tidsbruk og utgifter.

– I perioder med god oppdragstilgang og mye jobbing for alle ansatte i firmaet er det enda viktigere å ikke "glemme" at oppdraget ikke er utført før kunden har betalt fakturaen, framholder advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Her kan det være verdt å vurdere ulike løsninger:

 • Factoring gir sikker betaling og stabil likviditet, (panteloven paragraf 4-10)
 • Salgspant (panteloven paragraf 3-14, flg), betinges skriftlig i pristilbud eller ved avtaleinngåelse og før varer/produkter levers kunden, for sent å varsle ved fakturering
 • Forskuddsbetaling/a konto på større oppdrag, og særlig hvor det er tale om innkjøp av dyre produkter/materialer fra grossist
 • Fast avtale med inkassoselskap for rask oppfølging 
 • Varsel om stans av egne arbeider hvor betalingsmislighold 

Noen generelle regler:

 • Inngå skriftlige avtaler, bruk Byggeblanketter 3501/3502 hvor de er aktuelle
 • Få kundens skriftlige bekreftelse på kostbare endringer, tilleggsbestillinger (E-post/sms)
 • Tvil om innhold av avtale tolkes imot rørleggerfirmaet som den profesjonelle part
 • Jo raskere kunden får faktura etter avsluttet oppdrag jo oftere blir den betalt uten innsigelser
 • Store utestående beløp overfor kunden kan gi kunden et fortrinn i en diskusjon/forhandling om oppgjør/betaling, og regelen at "Cash is King" gjelder også i rørleggerbransjen
 • Betalingsmislighold utløser krav på forsinkelsesrenter (pt 9,25 prosent)
 • God likviditet handler om god kontantstrøm og tett oppfølging hvor kunder ikke betaler pr forfall, ofte kan en telefonpurring til kunden være effektiv tidsbruk

– Pengekrav foreldes som hovedregel etter tre år. Hvis diskusjoner/forliksforhandlinger drar ut i tid, gjelder det å sikre eget krav mot foreldelse ved å ta rettslige skritt, normalt ved uttak av forliksklage for Forliksrådet. Risiko for å pådra seg saksomkostninger er til stede, og må som alltid veies opp mot vurdering av god/dårlig sak, sier Martinussen .

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler