logo
Sentral godkjenning

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

Mange i bygg- og anleggsnæringen har vært bekymret for hva som skjer når nåværende overgangsordning for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018. Departementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen med to nye år, til 1. juli 2020.

Overgangsordningen innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt frem til 1. januar 2016.Overgangsordningen gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Les hele meldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.

Ekspertutvalg nedsatt

Regjeringen har nettopp satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.  Regjeringen vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, Sentral godkjenning er ett av mange elementer som vurderes i denne sammenhengen. I påvente av dette arbeidet, er overgangsordningen forlenget.

Forskrift om forlengelse av overgangsordning mm. (Lovdata)

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler