logo
(Illustrasjonsbilde sluk)

Jusskommentaren:

Oppdatert: Tvister om sluk i våtrom

Problem med for lite fall til sluk eller motfall har vært årsak til mange boligtvister, og blitt en gjenganger i tvistesaker mellom boligselgere og -kjøpere. Det skyldes ikke minst endringer i de tekniske forskriftene.

(I en tidligere artikkel hadde det dessverre sneket seg inn noen unøyaktigheter. Derfor publiserer vi en oppdatert versjon her.)

I TEK 17 (Byggteknisk forskrift av 19.06.2017) ble det foretatt endringer blant annet i kravene til sluk i våtrom. I paragraf 13-15, 2. ledd, bokstav a) er kravet om at sluket skal være i selve gulvet fjernet. Dette innebærer at det kan benyttes veggsluk.

I paragraf 13-15, 2. ledd, bokstav b) kreves det fortsatt at: 

Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.

Det er i tillegg definert preaksepterte ytelser i Veileder til bestemmelsen fra DiBK. I Veilederen står det ikke beskrevet noe om hvor sluket er plassert – gulv eller vegg, kun at det er krav til fall mot sluk. Med andre ord gjelder dette både for sluk i gulv og sluk i vegg.

– Utfordringen med endringen i TEK 17 er at det bygges baderom med veggsluk, men med risiko for motfall mot veggsluket. I toleranseklasse for legging av gulv tillates det at gulv har avvik i forhold til målelengde etter NS 3420. Dermed kan man komme i den situasjon at vann/vannsøl renner vekk fra sluk, som må anses som en klar funksjonssvikt, likevel påstås å være i samsvar med forskriftskrav, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Ut fra et kjøpsrettslig perspektiv kan det uansett anføres at en kjøper ikke må akseptere et slikt avvik, og at dette anses å utgjøre en kjøpsrettslig mangel som gir grunnlag for prisavslag/erstatning.

– Etter håndverkstjenesteloven skal alt arbeid utføres fagmessig, og det kan neppe sies å være god håndverksmessig utførelse dersom nytt bad utføres med gulv med motfall til sluk, enten sluket er plassert i gulv eller i vegg, framholder Martinussen.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler