logo

Oppdatert og revidert prosjektlederkurs

Rørentreprenørene Norge har revidert og oppdatert prosjektlederkurset og kurset gjennomføres som før over tre dager. 7.-9. mars 2018 ble det gjennomført et vellykket prosjektlederkurs i Oslo

 

Fornøyde deltakere på kurs i Oslo.

Hovedinnholdet i kurset er som før, men med større fokus på de viktigste oppgavene som prosjektlederen har. I tillegg er kurset komplettert med forelesning i NS 8417 Kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. Forelesningen fra Adm.dir. Tor Backe i Rørentreprenørene Norge ble spesielt godt mottatt av deltakerne i Oslo.

Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen, meddeler at kurset ble svært godt mottatt i Oslo. - Vi har fått noen tilbakemeldinger på hvilke små justeringer vi kan gjøre for at det oppdaterte kurset skal bli enda bedre, sier Tobiassen.

Tobiassen gjennomfører kurset sammen med en alltid engasjert fagsjef i Fagrådet for våtrom Bjørn Grimsrud og Rørentreprenørene Norges Tor Backe.

Deltakerne på kurset i Oslo kom fra Rørentreprenørene Norges avdelinger i Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland, Romerike og Oslo. Både medlemmer og kke-medlemmer deltok på kurset.
Tobiassen opplyser at det planlegges to nye kurs i løpet av 2018. Følg med på nettsider og nyhetsbrev for informasjon om aktuelle daoer.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler