logo
Illustrasjon til våtromskurset

Oppdatere våtromskunnskapene?

Byggebransjens våtromsnorm er et levende verktøy som gir dokumenterte løsninger for å bygge gode våtrom. Men kunnskapene må oppdateres – minst hvert femte år.

– Gjennom sertifiseringskurs i Byggebransjens våtromsnorm, og ved å bruke normens dokumenterte løsninger i det daglige arbeidet, er man med på å realisere målet om "riktig jobb første gang", sier Are Skaar Nielsen, som er fagsjef sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge.

– Men kunnskap må vedlikeholdes. Derfor er det obligatorisk med oppdatering minst hvert femte år for at våtromssertifikat i Modul A (utførende) fortsatt skal være gyldig, legger han til.

Fagrådet for våtrom og Rørentreprenørene Norge tilbyr oppdateringskurs som kan tas på nett eller i klasserom. Kanskje noe for deg eller noen av dine kollegaer?

Her kan du lese mer om kursene.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler