logo

Nytt merke skal gi flere læreplasser

Bedrifter som har lærlinger får nå sin egen merkeordning. – Vi vil at bedrifter skal få mulighet til å vise frem at de har lærlinger, og jeg håper det fører til at vi som forbrukere velger å bruke lærebedrifter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Målet er at merket både skal bidra til flere læreplasser for ungdom og større omsetning for lærebedriftene.

– I dag er det vanskelig å vite om en bedrift har lærlinger eller ikke. Skal du få satt opp en garasje, klippet deg eller pusset opp badet, bør du velge å kjøpe tjenesten hos en bedrift med lærlinger, sier Røe Isaksen.

Det er stor mangel på læreplasser i Norge, og det bidrar til at ungdommer ikke får fullført videregående opplæring. Hvert år er det mellom 6 000 og 8 000 som står i kø for en læreplass.

– Det er et veldig dårlig signal til ungdommer som ønsker seg fagutdannelse. Vi må gjøre mer for at både det offentlige og det private tar inn flere lærlinger, og merkeordningen er ett av flere tiltak regjeringen har satt i verk, sier Røe Isaksen.

Merket for godkjent lærebedrift har en smidd L som symbol, og det blir nå tilgjengelig for alle bedrifter som har lærlinger. I første omgang er det laget merker som kan klistres på butikkvinduer og dører slik at kundene enkelt kan se at det en godkjent lærebedrift.

– Merket skal også være et kvalitetsstempel for bedriften eller virksomheten. Bedrifter som investerer i å ha lærlinger er opptatt av kunnskapsoverføring og kvalitet. De tar samfunnsansvar og nå får de mulighet til å vise det tydelig også for kundene sine, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bedrifter og virksomheter som har lærlinger og ønsker rask tilgang til det nye merket, kan ta kontakt med sin fylkeskommune.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler