logo
Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge har med samarbeidspartnere utviklet et nytt og framtidsrettet fagskoletilbud.
Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge har med samarbeidspartnere utviklet et nytt og framtidsrettet fagskoletilbud.

Nytt fagskoletilbud innen vannhåndtering

Rørentreprenørene Norge deltar i utvikling av et fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann fra Norges grønne fagskole – Vea. Man kan søke studieplass allerede på nyåret.

Rørentreprenørene Norge samarbeider i dette prosjektet, i tillegg til Vea, med Maskinentreprenørenes Forbund og Norske anleggsgartnere - miljø- og landskapsentreprenører. Det er et europeisk prosjekt, med støtte fra Erasmus+, der Norge samarbeider med seks land om kvalitetsmål for denne viktige framtidige utdanningen.

Voksende behov

– Vi har allerede møtt dyktige kollegaer fra Østerrike, Ungarn, Tysland, Litauen og Polen. Vi har fått inspirasjon fra land som har problemer med vannhåndtering, og vi har tatt viktige steg i retning av et forslag til studieplan for et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som tar sikte på oppstart fra høsten 2020, sier Oddgeir Tobiassen som er direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Det er mulig å søke studieplass gjennom samordnet opptak fra 1. februar 2020.

Klimaendringene er betydelige og til dels alvorlige, skadeomfanget er stort og voksende og vi tror at bedrifter og håndverkere med kunnskaper om forebyggende tiltak på eksisterende bygninger og uteområder vil bli etterspurte. Framtidige bygg- og landskapsløsninger vil møte krav om bedre planlegging og økt kunnskap om teknologi – også inne i bygningene, for å redusere andelen av spillvann og øke andelen gjenvinning og ombruk av vann. Vellykkede resultater finnes og vil inngå i opplæringen.

Sterkt samarbeid

Norges grønne fagskole – Vea ble etablert i 1923 og tilbyr blant annet høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design- og miljøfag. Vea er fagområdeakkreditert av NOKUT.

– For Rørentreprenørene Norge er Vea et naturlig valg for dette studiet, sier Tobiassen.

Hanse-Parlament i Hamburg, som leder det europeiske prosjektet Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy (WW&CE), består av 50 håndverksorganisasjoner i 11 land. Norsk partner er Nordisk Håndverksforum, ved Harry Bjerkeng.

Kontaktpersoner:
Oddgeir Tobiassen Rørentreprenørene Norge, oddgeir.tobiassen@rornorge.no
Anne Hagen Bakken, Vea, Anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler