logo

Nye sparerammer for innskudds-pensjon

Fra 1. januar 2014 økte de maksimale sparesatsene for 1,1 millioner nordmenn med innskuddspensjon. – Mange bedrifter vil vurdere muligheten til å tilby en enda bedre pensjonsordning til sine ansatte, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Fra 1. januar 2014 økes de maksimalt tillatte sparesatsene for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Se illustrasjon under som illustrerer gamle og nye makssatser.

Sparesatser i innskuddspensjon: Frem til nyttår kunne arbeidsgiver spare maksimalt 5 prosent av den ansattes lønn mellom 1 og 6 G, og ytterligere 3 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. Fra januar økte dette beløpet til 7 prosent av lønn inntil 7,1 G, og ytterligere 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. 1 G utgjør i dag 85 245 kroner. Det betyr at lønn inntil 1 023 000 kroner gir pensjonsopptjening i tjenestepensjonsordningene. En annen nyhet er at bedriftene nå selv kan velge om man gir pensjonsopptjening for lønn under 1 G – dette var ikke mulig tidligere.

Lite kjent endring

For 1,1 millioner nordmenn som allerede har innskuddspensjon i dag, betyr det at man kan se frem til vesentlig høyere pensjon i fremtiden, gitt at arbeidsgiver benytter muligheten til å øke sparingen utover dagens rammer.

Endringen er foreløpig lite kjent blant folk flest: I en spørreundersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand svarer 3 av 4 at de ikke kjenner til at satsene økes fra nyttår.

– Myndighetene vedtok dette i midten av desember, så det er fortsatt ferske nyheter. Det er ingen selvfølge at din bedrift vil øke innskuddssatsene selv om nye regler åpner for det - men dette kan fort bli et tema i lønnsoppgjørene fremover, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Tid til å tilpasse seg

Bedriftene får en overgangsperiode på 3 år for å tilpasse seg det nye regelverket og tenke gjennom mulige problemstillinger. Hva gjør man for eksempel hvis enkelte ansatte får lavere pensjon på grunn av regelendringene? For bedrifter som har ulik sparing under og over knekkpunktet på 6 G i dag, vil endringen av knekkpunktet til 7,1 G nemlig føre til redusert pensjonssparing for inntekt mellom 6 G og 7,1 G – dersom sparesatsene forblir de samme. Grunnen er at man får en høyere andel av innskuddene med "lav" sparesats.

– Bedriftene kan kompensere for endringen ved å øke sparesatsen for inntekt under 7,1 G. Ifølge Storebrands beregninger vil 0,54 prosentpoeng økt sparing mellom 1 og 7,1 G kompensere for lavere sparebeløp for dem med maksimale sparesatser i dag, sier Dyre Haug.

Merk at dersom bedriften øker innskuddssatsen må endringen gjelde alle ansatte, ikke bare de med lønn over 6 G.

Innskuddspensjon: Hva er nytt fra 1. januar 2014?

  • Knekkpunktet mellom lav og høy sparesats endres fra 6 G til 7,1 G (fra 512 000 til 605 000 kroner)
  • De økte maksimale sparesatsene økes betydelig, fra inntil 8 prosent til inntil 25,1 prosent.
  • Bedriften kan selv velge om man vil gi pensjonsopptjening for lønn under 1 G.
  • Bedriftene får en overgangsperiode på 3 år for å tilpasse seg det nye regelverket.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler