logo
Eksempel på merking av varmepumpeinstallasjoner.
Eksempel på merking av varmepumpeinstallasjoner.

Nye opplysningskrav

Lurer du på hva som skal til for å overholde de nye kravene til merking av varmeanlegg? Her får du en kort innføring.

De nye kravene som trådte i kraft 18. Desember 2015, gjelder for varmeanlegg på inntil 70 kW. Det vil i praksis si anlegg for bygninger på inntil ca. 1000 kvadratmeter. Utstyr brukt i varmeanlegg skal energimerkes på samme måte som vi i dag er kjent med at for eksempel hvitevarer er merket.

I EU er det også innført regler om ECO DESIGN, det vil si at dersom man ikke kjøper ferdig sammensatte pakker av leverandøren så vil din bedrift omfattes av reglene om ECODESIGN dersom du selger et anlegg til bygningseier gjennom virksomheten din. Med andre ord, dersom du opptrer som forhandler. Som installatør er du pålagt å følge de nye EU-reglene om energimerking av anlegg for rom- og/eller trappeoppvarming.

Hva får det å si for deg?

Som installatør eller entreprenør har du ansvar for å oppfylle informasjonsplikten når du selger et anlegg til en bygningseier, uansett om det dreier seg om en nyinstallasjon eller en utskiftning. Du er underlagt opplysningsplikten både når du reklamerer for produktene, når du gir tilbud om produktene, og når du selger produktene på nettet.

Nye muligheter

Dette kan bety nye muligheter for deg. Når anleggene merkes blir det lettere for deg å vise potensielle kunder hvor energieffektive de ulike anleggene er, og dermed overbevise dem til å skifte ut gamle ineffektive anlegg. Det vil for eksempel bli mer attraktivt å velge en inverterstyrt varmepumpe, eller å kombinere varmeanlegget med solfangere.

Hva betyr kravene?

Følgende typer anlegg skal energimerkes:

  • Produkter og anlegg for enten rom- eller trapperomsoppvarming
  • Anlegg for både rom- og trapperomsoppvarming
  • Pakker med varmeanlegg, solvarmeinnretning og/eller temperaturregulator

Du kan sette deg grundigere inn i regelverket ved å lese disse veilederne:

Slik overholder du de nye opplysningkravene når du selger varmeanlegg

Slik oppfyller du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg

Vi vet at NVE vil sette i gang med tilsyn. Dette følger vi i RørNorge opp, og vi vil informere våre medlemsbedrifter om hva som skjer rundt energimerking og det snart forestående ECODESIGN-regelverket.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler