logo
Illustrasjonsbilde vannledning
(Illustrasjonsbilde)

Nye løsninger for drikkevann

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som minsker lekkasjer. Det kan være interessant for våre medlemmer.

I den forbindelse inviterer de to partene til dialogkonferanse den 15. oktober kl:10.00–16.00 hos Oslo kommunes konferansesenter i Storgata 51, 0182 Oslo.

– Fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann, er en stor utfordring de kommende tiårene. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner, framholder koordinator Solveig Dolen Nesje i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skal gi nye ideer

Dialogkonferansen vil først og fremst være et treffpunkt for leverandører, entreprenører og fagmiljø. Et sted for nye potensielle samarbeidskonstellasjoner, ulike aktører fra andre virksomheter og næringer. Konferansen vil legge vekt på å presentere problemstillingen i et norsk/nordisk/internasjonalt perspektiv, og legge til rette for diskusjoner og ideutveksling.

Trondheim kommune og Oslo VAV kan søke Forskningsrådet om midler til et hovedprosjekt på inntil 14 millioner kroner, for å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter. Prosjektet gjennomføres med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, en pådriver for innovative anskaffelser.

Doffin-utlysningen finner du her.

For å delta på konferansen kan man melde seg på her helst før 10.oktober, men alle får delta selv om de melder sin deltakelse etter denne datoen.

Eventuelle spørsmål kan retes til Solveig Dolen Nesje.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler