logo
Læreplangruppen for VG3 Anleggsrørlegger.
Læreplangruppen for VG3 Anleggsrørlegger.

Nye læreplaner for rørfaget

Læreplanene for videregående opplæring skal friskes opp for å møte framtidens utfordringer. Læreplangruppene ønsker dine innspill.

– Faget i seg selv har vel ikke endret seg så mye, men vi er bedt om å se 20 år framover i tid. Det er utfordrende å forutsi virkningen av ny teknologi og digitalisering, sier Are Skaar Nielsen.

Han er fagsjef sanitærteknikk i Rørentreprenørene Norge og sitter i arbeidsgruppen for reviderte læreplaner til VG2 Rør og VG3 Rør. De andre medlemmene er Jens Høglund fra Rørentreprenørenes opplæringskontor i Oslo og de tre lærerne Ståle Myklebust, Bjørn Lasse Pedersen og Kjetil Aalstad Nilsen.

Læreplangruppene leverer i disse dager utkast til nye læreplaner til utdanningsdirektoratet, Så vil det denne måneden være en offentlig innspillsrunde, før læreplangruppene leverer revidert forslag. I oktober vil det så bli en offentlig høringsrunde.

– Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å se på de nye læreplanene og komme med sine innspill. Læreplanene vil bli lagt ut på utdanningsdirektoratets nettsider, sier Skaar Nielsen.

Sikrer utformingen

Helt nytt er det at VG3 Anleggsrørleggerfaget er skilt ut.

– Dette er en helt fersk utdannelse, og vi har bygd opp læreplanen helt fra bunnen, sier Martin Andersen., fagsjef kvalitetssikring i Rørentreprenørene Norge.

Andersen leder læreplangruppen for VG3 Anleggsrørleggerfaget. I den har han med seg daglig leder Lars Petter Andreassen i VA-Teknikk, Anders Nordhagen fra NCC og lærer Henning Olsen

– Man må huske på at det er nå man har mulighet til å påvirke. Når læreplanen er ferdig og vedtatt, er det for sent, framholder Andersen

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler