logo

Nye krav til energimåling av varmepumpe

Fra 1. mars 2014 stiller Enova nye krav til energimåling for å gi støtte – både til privatpersoner og bedrifter som kjøper varmepumpe.


(Illustrasjonsfoto: VVS-forum)

Kravet innbefatter at man må installere varmemåler og strømmåler i varmepumpeanlegget, slik at kjøper blir i stand til å kontrollere at anlegget virker som det skal.

– Utfordringen ligger spesielt der det må installeres energimåling ved siden av varmepumpa. Det er i dag ikke nok varmepumper med integrert energimåling på markedet. Inntil dette markedet har utviklet seg kan man installere energimålere ved alle varmepumper som ikke har dette integrert, sier programsjef Bygg og Varme i Enova, Helle Grønnli.

Her finner du Enovas veileder for installasjon av varmepumper

Bruker avdekker feil selv

Enova setter dette som et krav blant annet fordi en ny undersøkelse har avdekket at flere varmepumper som blir montert utnytter energien som kommer inn mindre effektivt enn de skal. Dermed forsvinner noen av de miljøvennlige og kostnadsbesparende effektene.

Feilen kan ligge både på selve produktet, installasjonen og brukers side.

I mange tilfeller skyldes den lavere energibesparelsen at varmepumpen ikke er tilpasset byggets varmesystem eller at det er montert feil.

Kravet til energimåling av varmepumpeanlegg er nærmere spesifisert her
Enova har lagt ut en liste med spørsmål og svar rundt kravet her

Med energimåler installert i varmepumpen, kan kjøper selv avdekke feil på anlegget, og dermed dokumentere ovenfor leverandør eller installatør at anlegget ikke virker som det skal.

På denne måten kan man kjapt kontrollere at varmepumpen forholder seg til den COP-verdien (virkningsgrad) som er lovet fra produsentens side.

Installatøren har ansvaret

Hvis du bestilte varmepumpe før 1. mars 2014, gjelder ikke dette nye kravet for deg. Kun søknader som har ankommet Enova etter denne datoen vil bli omfattet av krav om energimåling.

Varmemåleren må tilsvare kravene til nøyaktighetsklasse 3 i Norsk Standard NS-EN 1434-1, og strømmåleren må tilfredsstille nøyaktighetsklasse A i Norsk Standard NEK-EN 50470 -3.

Ansvaret for at dette opprettholdes ligger ikke på kjøper, men på installatør.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler