logo
Torkild Korsnes

Ny styreleder i Rørentreprenørene Norge

Torkild Korsnes fra K.Lund i Trondheim ble valgt som ny styreleder i Rørentreprenørene Norge under dagens Generalforsamling i Larvik.

- Takk for tillitten. Samfunnet vårt er avhengig av at vi representerer hverandre, for vi når ikke frem en og en. Derfor er det at vi har organisasjoner som Rørentreprenørene Norge en klar samfunnsfordel, sa Korsnes til forsamlingen.

- Dette prinsippet støtter jeg også, så jeg gleder meg til å tiltre, avsluttet han.

Se video av den ferske styrelederen.

Det ble også valgt flere nye styremedlemmer og ny nestformann:

  • Torkild Korsnes - formann
  • Carsten Skottner Engh - nestformann
  • Kjell Alexandersen - Finnmark, Troms og Nordland
  • Bjarte Bjelkarøy - Rogaland
  • Helge Stenseth - Varamann Rogaland
  • Marius Sanner, Varamann Telemark, Vestfold og Buskerud

 

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler