logo

Ny layout for webSystemet

Vi har byttet layout i webSystemet fra "NRL" til Rørentreprenørene Norge. Det nye utseendet vil sammen med andre oppgraderinger gjøre webSystemet enda enklere i bruk.

Bemerk at domene for innlogging er som før, dvs. www.nrlwebsystem.no.

Ny layout i dokumentene

Det er ny layout i topp- og bunntekst for dokumentene.

Topptekst:

Bunntekst:

Ny og bedre søkefunksjon

Tilsvarende søkefunksjon er lagt inn i adresseregisteret

Nye Norsk Standard i "Biblioteket"

Til orientering ble også systemet komplettert med to nye Norsk Standard i mai/juni 2015. Dette til orientering da det viser seg at informasjonen ikke har nådd ut til alle brukere.

NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger.

Standard Norge har tatt standarden i bruk igjen etter at den har vært tilbaketrukket noen år

NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler