logo

Ny film fra Bli rørlegger

Søknadsfristen til videregående utdanning nærmer seg, og det er mange som frir til ungdommen. Rekrutteringskampanjen Bli rørlegger har siden lansering i fjor forsøkt å skille seg ut fra konkurrentene ved å bruke humor og underholdning som innfallsvinkel. Det fortsetter vi med i den nye animasjonsfilmen som ble lansert denne uken.

Siden kampanjen ble lansert 1. oktober 2018 har YouTube-filmene nær 580 000 (!) visninger, og nettsiden er besøkt 8000 ganger - en økning på over 700 % fra samme periode i fjor.

Den nye filmen er en animert, humoristisk sak som er ment å utfordre sterotype holdninger om hva en rørlegger jobber med. Filmen er ikke ment som en fasit på hvordan en arbeidshverdag ser ut i virkeligheten, snarere en engasjementvekker for å få målgruppa til å forstå at rørleggerfaget er mer enn staking av tette rør og oppussing av bad.

Vi håper den blir tatt godt i mot!

Denne uken er det også ferdigstilt en presentasjon av rørleggerfaget.

I forarbeidet til kampanjen vår snakket vi med mange ungdommer i alderen 14-17. En tydelig tilbakemelding fra dem er at de ikke føler de får nok informasjon om de ulike yrkesfagene til å ta et godt informert valg om studieretning. Mange velger derfor studiespesialiserende, selvom de ofte ville hatt mer utbytte av en yrkesfaglig utdanning. Vi vet - og forstår, at skolene ikke har kapasitet til å gå i dybden på over 160 fagretninger.

Presentasjonen sendes derfor til samtlige av landets ungdomsskoler med oppfordring om å ta den i bruk overfor elever som er nysgjerrige på en aktiv og variert hverdag, samt foreldre som kan ha behov for en oppdatering på hvordan yrkesfag ser ut i 2019. Den distribueres også til alle medlemsbedrifter og opplæringskontorer.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler