logo

NRL skal bli mer proaktive

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) har i sitt nye strategidokument satt seg «hårete» mål og håpet er at andre bransjer i 2022 vil si "Look to NRL".


VISJONER: Styreformann i NRL, Stein Ove Bjelland, lover et mer proaktivt NRL i fremtiden.

Jon Henriksen/VVS-forum

Nå skal blant annet NRL bli langt mer proaktive, man skal strekke ut en hånd til andre i bransjen, verve flere medlemmer og ikke minst få bedre struktur på kompetansehevingen. NRL ønsker å utvikle fremtidens VVS og VA-bransje.

Sistnevnte skal også komme inn i det gode selskap i større grad enn det har vært en periode. I bunnen av alt som gjøres vil bærekraft, etikk, kvalitet, samfunnsnyttig og troverdighet være av avgjørende betydning.

Bygge allianser

På kort sikt, det vil si i år og neste år, skal NRL bygge allianser med kjeder, bransjeaktører og myndigheter. Det skal utvikles en helhetlig utdanning og opplæringsstruktur. Juridiske og andre tjenester skal videreutvikles og NRL tar en utvidet posisjon i forhold til å restrukturere ventilasjons- og kuldefagene.

NRL vil jobbe mer aktivt med å rekruttere flere medlemmer fra kjedene og i 2016 skal NRL ha avklart fremtidig organisasjonsstruktur mot andre bransjer.

NRL skal kontinuerlig tilpasse NRLs organisasjonsstruktur mot andre bransjeorganisasjoner.
Finansieringen av dette utvidere aktivitetsomfanget kan bestå av bidrag fra bransjeledd, salg av tjenester, økte prosjektinntekter/tilskudd, økte medlemsinntekter, bidrag fra kjeder og ikke minst mer effektiv utnyttelse av avdelingsstrukturer. Denne offensiven vil nemlig koste penger.

Må ha hjelp

Med dette ønsker NRL å ta en ny og sterkere posisjon som den ledende og proaktive aktøren innen utvikling av konkurransekraft for VVS- og VA-bransjen. Dette skal altså gjøres ved å være en hovedaktør innen formell utdanning og kompetanseutvikling.

– Vi har satt oss store mål og vi vet jo ikke om vi klarer det. Det som er sikkert er at vi klarer ikke dette alene. Vi må ha hjelp fra alle i bransjen. Vi må spille hverandre gode for å få dette til, sa en optimistisk styreformann i NRL, Stein Ove Bjelland.

NRLs nye medlemsmøte lyder: « Vi hjelper deg når du trenger det».

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler