logo
årsmøte nn 2016

Nordnorsk årsmøte i Gdansk

Nesten 30 personer deltok på årsmøtene for Rørentreprenørene Norge - Nord, og Opplæringskontoret i nord (ORiN) 14.-17. april.

Årets møter var lagt til Gdansk i Polen.

I tilknytning til årsmøtene ble det også gjennomført faglig seminar hvor seks leverandører presenterte siste tekniske nyheter fra sitt sortiment.

På seminaret orienterte også daglig leder Merete Larsen fra ORIN om opplæringskontorets aktiviteter og fremtidsplaner.

Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge hadde også et innlegg om nye skjerpede krav for sentral godkjenning for ansvarsrett.

Følgende leverandører deltok:
Uponor, OSO Hotwater, Gustavsberg, TECE, Lyngson og Xylem

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler