logo
nøkkeltallsanalyse

Nøkkeltallsanalyse 2015

På oppdrag fra Rørentreprenørene Norge har Varde Hartmark gjennomført en nøkkeltalls- og risikoanalyse for organisasjonens medlemsbedrifter.

I rapporten er også medlemsbedriftenes nøkkeltall og utvikling sammenlignet med det samme i VVS-bransjen totalt, tilknyttede bransjeområder og de ulike leddene i verdikjeden. Analysene bygger i all hovedsak på tidligere års oppsett og nøkkeltall.

Formålet med analysene er å gi innsikt og kunnskap rundt hvordan regnskapene, nøkkeltallene og risikobildet så ut for medlemsbedriftene for regnskapsåret 2014, og hvordan utviklingen har vært de siste 5 årene. Analysene baserer seg på Rørentreprenørenes medlemsliste i september 2015, basert på medlemmene en hadde per utgående 2014.

Rørentreprenørenes medlemmer får tilgang til den fullstendige nøkkeltallsanalysen på våre lukkede sider.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler