logo

- Nei til kutt i elavgiften!

I forbindelse med statsbudsjettet 2019 arrangeres det en rekke høringer i Stortingets komiteer hvor aktuelle organisasjoner får anledning til å tale sin bransjes sak. Rørentreprenørene Norge, ved Eli Heyerdahl Eide, deltok i to høringer 23.10. Både Energi- og miljøkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen fikk høre rørbransjens argumenter -mot- elavgiften og -for- krav til energifleksible systemer. Utnytt spillvarmen - ikke la den bli varme som går til spille! Se videopptak av innleggene her.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler