logo

Nasjonalt sykefravær 2016 og 1. kvartal 2017

Tall fra SSB viser at sykefraværet i Norge for 1.kvartal 2017 er 6,4 prosent, omtrent uendret sesongjustert fra siste kvartal 2016.

Grafen viser legemeldt fravær innen VVS. Egenmeldt sykefravær kommer i tillegg og utgjør ca. 1 %.

BNL skriver på sine nettsider:
Blant de største næringsgruppene kom den sterkeste økningen i sykefraværet i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting, med 12,1 prosent. Dette er imidlertid en oppgang fra et lavt nivå, og næringsgruppen har fortsatt et sykefravær som ligger under gjennomsnittet.

Det var også en økning i industrien, på 6,2 prosent. Sykefraværet øker mest i Rogaland. En liten nedgang i kommunal forvaltning.

Sykefraværet gått ned 10,8 prosent siden IA-avtalen ble inngått.

Bygge- og anleggsvirksomhet
Egenmeldt og legemeldt 6,4
Egenmeldt 1,
Legemeldt 5,3

Første kvartalstall viser legemeldt sykefravær litt høyere enn det endelige tallet for medlemsbedriftene i BNL for hele 2016 som var 5,0.

Les mer her

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler