logo
Marit Tøn
Marit Tøn er en aktiv og engasjert dame, som etter å ha samlet seg flere års bred erfaring på flere felt i rørleggerbransjen, er rustet til å gjøre en strålende jobb som avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Buskerud.

Møt Buskeruds nye avdelingsleder

I august tiltrer Marit Tøn (44) stillingen som avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge – Buskerud.

Hun tar over stillingen etter Eli Heyerdahl Eide, som nå er fagsjef - energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.

Marit har lang og bred erfaring som rørlegger, industrirørlegger, tekniker og prosjektleder fra flere store og mellomstore bedrifter som Norsk Hydro AS (Borealis ved Rafnes i Frierfjorden), Nordheim VVS, Brødrene Dahl AS, Drammens Rør AS og Imtech AS. Hun er utdannet VVS-tekniker fra Sørlandets Tekniske Fagskole.

– Jeg har vært mye borti forskjellige bedrifter og situasjoner, har hatt store jobber og små jobber – fra å bytte pakning hos Hansen, til store millionjobber, vært bas og hatt grossistjobb, så jeg har vært innom alle leddene i rørbransjen, sier Marit.

I tillegg har den erfarne og allsidige nye avdelingslederen jobbet med AutoCAD og hatt ansvar for KS og HMS.

De siste tre årene har Marit tilbragt i Longyearbyen på Svalbard, der hun har jobbet som prosjektleder i Imtech.

– Jeg hadde egentlig tenkt å bli her lenger, men så dukket avdelingslederjobben opp – en jobb jeg er godt rustet og egnet til med min bakgrunn. Det er ikke ofte det kommer en sånn mulighet. Jeg får her være med på å påvirke hele bransjen i Buskerud til å gjøre en fagmessig best mulig jobb – på alle områder.

Utdanning er et tema som engasjerer Marit. Hun mener at den nye generasjonen rørleggere rammes av at politikerne i reform -94 bestemte at utdanningen skulle legge mye mer vekt på teori – og dermed mindre på praksis i skoletiden.

Selv har hun tre års gymnas, VK1 Rør ved Åssiden VGS i Drammen og Sørlandets Tekniske Fagskole VVS i bagasjen, i tillegg til bred arbeidserfaring.

Vi gleder oss til å få engasjerte og dyktige Marit med på laget og ønsker henne velkommen i stillingen som avdelingsleder i Buskerud.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler