logo
rørnorge hedmark oppland
Interesserte deltakere på medlemsmøte hos Rørentreprenørene Norge - Hedmark og Oppland

Medlemsmøte i Hedmark og Oppland

Rørentreprenørene Norge – Hedmark og Oppland holdt webkurs for medlemmene på Hamar 23. November.

– Det er nyttig med oppdatering av nyheter i WebSystemet. Samtidig med at deltakerne gir innspill som er nyttige for videreutvikling av systemet, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Han og avdelingsleder i Hedmark og Oppland, Anne Dufseth opplevde deltakerne som interesserte.

Flere av dem fikk seg også en aha-opplevelse når de ble opplyst at de har tilgang på 50 Norske Standarder som ligger tilgjengelig i WebSystem.

Skrøt av Help-tilbud

I tillegg til webkurset, ble medlemmene orientert om medlemstilbudene for Rørentreprenørenes medlemmer hos Help forsikring av William Bugge og Martin Blaker. Dette kom det inn flere gode tilbakemeldinger på.

Forsikringstilbudet er et sjeldent godt tilbud der RørNorges medlemmer får tilgang på gratis advokathjelp – både i forfasen av en eventuell rettssak, og i rettssalen om man skulle ende der.

Her kan du lese mer om ordningen, som er spesialbygget for våre medlemmer og koster kr 8 200,- i året(!)

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler