logo

Medlemsfordel: Advokatforsikring fra HELP

Siden 2016 har Rørentreprenørenes medlemmer fått advokathjelp i mer enn 300 saker fra advokatene i HELP Forsikring, fra ren kontraktsgjennomgang til omfattende entreprisesaker i domstolene. Beløpene det handler om varierer fra noen titusener til nær to millioner kroner. Mer enn 250 av Rørentreprenørenes medlemsbedrifter har takket ja til advokatforsikringen, og har fullverdig advokathjelp fra et eget advokatteam hos HELP. Siden advokathjelpen tilbys som forsikring, betaler du ingen timepris og får hjelp til saken er løst. Tilbakemeldingene fra medlemmer som har brukt advokathjelpen, er utelukkende positive!

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler