logo
sluk tek17

– Med TEK17 forenkles byggekravene

– TEK17 skal gjøre det enklere å forstå hvilke krav som gjelder og hva som må til for å oppfylle dem.

RØRFAG

Det sa avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for Byggkvalitet da de onsdag inviterte til informasjonsmøte om status for arbeidet som er gjort med TEK17 til nå.

Møtet var en oppfølging av fjorårets to møter der DiBK fikk innspill til arbeidet som skulle settes i gang. Etter innspillsmøtene igangsatte blant andre Sintef Byggforsk en rekke utredninger. Resultater fra utredningene ble presentert onsdag.

Seniorforsker Anders-Johan Almås i Sintef Byggforsk presenterte utredningene. Her følger et sammendrag av deler av hans presentasjon:

Fall til sluk i våtrom

Hovedfunn/anbefalinger:

• Gulvet må ha fall til sluk for å drenere vekk bruksvann og lekkasjevann. Det er ikke sett på vannmengder tilsvarende et plutselig rørbrudd, men det vil forverre situasjonen ytterligere.

• For ikke å få vann stående på gulvet etter dusjing må det alltid være fall til sluk.

• Tilført vann på et horisontalt gulv vil bygge seg opp til et nivå og gir avrenning når nivået tilsvarer et fall til sluk på ca. 1:200 (0,5 %).

• For at fall til sluk skal være effektivt må det ferdige gulvet ha et reelt fall på minst 1:200 (0,5 %).

• Ved å regne inn tillatte toleranser på materialer og utførelse, må det være et prosjektert fall på minst 1:100 (1,0 %) for å få avrenning til sluk uavhengig av overflatematerialet på gulvet.

• Et gulv som er prosjektert horisontalt vil kunne ha et fall i en retning på 6 mm på en to meter lengde pga. utførelsestoleranse. Materialtoleransen for fliser kan være +-2 mm.

• Det er i prosjektet ikke sett på hvordan avrenningen i selve sluket foregår.

DIBKs hjemmeside kan du lese mer om arbeidet med TEK17.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler