logo

Master til mester tar turen til Stavanger

Fylkesordfører i Rogaland, Janne Johnsen, skal konkurrere i rørlegging mot en av distriktets fremste lærlinger, når turnékonseptet ”Fra master til mester” gjester Stavanger tirsdag 8. september. Forrige uke ble tilsvarende arrangement avholdt i Ålesund. Konkurransen skal synliggjøre viktigheten av å tilrettelegge for mer praktisk trening i rørleggerutdanningen.

Det er 2.års rørleggerlærling Julie Omland fra Sirevåg som skal konkurrere mot fylkesordfører Janne Johnsen tirsdag 8.september. Omland vil være en av deltakerne som skal konkurrere om tittelen Rogalandsmester. Vinner av dette lokale mesterskapet skal representere Rogaland under Yrkes-NM. Men før dette håper og tror hun at hun vil slå ”knockout” på fylkesordføreren.

Fra master til mester
Konseptet går ut på at lærling og politiker skal konkurrere i en praktisk oppgave, basert på en relativt kort teoretisk tilnærming. Formålet er å sette søkelys på frafallet ved yrkesfag som i dag er på nesten 50 prosent. Rørentreprenørene Norge tror at noe av grunnen skyldes økt fokus på teori.

Fylkesordfører Janne Johnsen er selv tydelig på at rørleggerutdanningen og yrkesfag generelt må prioriteres:
– Uten fagarbeidere stopper Norge opp. Å ta vare på og utvikle rørleggerfaget er en viktig del av dette. Rogaland er helt avhengige av at ungdom fortsetter å velge seg til yrkesutdanninger – yrkesfag er fremtiden!

Flere gir seg
Det finnes i dag 3 KEM-linjer i Rogaland, og søkertallet har vært stabilt siden 2011. I 2014 var søkertallet rekordhøyt sammenlignet med de fire siste årene.
- Vi må ikke se oss blinde på søkertallene. Over 10 prosent av lærlingene valgte å gi seg under lærlingperioden i 2014. Vi må fortsette å jobbe for økt søkertall - og for mindre frafall. Vi tror mindre fokus på teori, og mer fokus på praksis er vesentlig her. Med ”Fra master til mester” ønsker vi å synliggjøre hvor viktig det er med nok og god praktisk tilnærming i utdanningsløpet, og håper at dette kan være en pekepinn for fylkesordføreren, sier Kjell Sivertsen, ved Opplæringskontoret i Rogaland.

Han håper også at flere bedrifter åpner for å ha lærlinger hos seg, slik at lærlingetilbudet blir så godt som overhodet mulig.

Trening gir gode mestere
Han får støtte fra lærling Julie Omland.
- Det er svært få som kan lese seg til å bli en dyktig rørlegger. Jeg håper fylkesordføreren ser hvor viktig det er for oss lærlinger å bruke de teoretiske beskrivelsene vi får på skolen i praksis for å bli gode. Vi trenger å trene for å bli gode, sier NM-håpet i Rogaland.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.    Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler