logo
Styreledersamling

Lokale styreledere på samling i Oslo

Som et ledd i å løfte frem den viktige jobben som gjøres i de lokale styrene, inviterte Rørentreprenørene Norge til samling for lokale styreledere. Her fikk styreledere fra hele landet mulighet til å dele erfaringer.

Samlingen ble innledet av daglig leder i Rørentreprenørene Norge Tor Backe. Senere på dagen kom også Administrerende direktør i BNL Jon Sandnes og snakket om hvordan man lokalt kan jobbe med prosjekter for å fremme bransjens og byggenæringens interesser lokalt.


 
I løpet av dagen fikk styrelederne tid til å utveksle erfaringer og diskutere. Blant annet var lærlingerordningen og SAK-forskriftene saker som styrelederne var opptatt av. I tillegg Ble det diskutertl hvordan man skal få flere av medlemsbedriftene til å engasjere seg og se mulighetene tillitsverv gir.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler