logo

Lei av konflikter i byggenæringen

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange byggeprosjekter. – I dag bruker vi for mye tid og krefter på å løse konflikter som kunne vært unngått, sier styreleder i Rørentreprenørene Norge, Torkild Korsnes. - Vi inviterer derfor til en samling med alle ledd, hvor målet er å skape en bedre tverrfaglig forståelse av utfordringene. Sammen skal vi også komme opp med konkrete tiltak som skal sikre et mer effektivt og positivt samarbeidsklima. 2. oktober arrangeres det workshop i Trondheim.

Det vil bli arrangert flere workshops rundt om i landet med det økende konfliktnivået i byggenæringen som tema. Første samling ble avholdt i Tromsø, men nå står altså Trondheim for tur, hvor byggentreprenørene fra flere ulike fag samles til workshop og dialog. Det er økende frustrasjon over uheldige kontraktbetingelser, krangel om penger i sluttoppgjørene og ofte krevende samarbeidsklima. Det meldes om bekymring i hele entreprenørleddet over utviklingen, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i byggeprosjektene.

– Konflikt gagner ingen, fremholder Torkild Korsnes. Styrelederen er administrerende direktør i K. Lund AS, bedriften som nylig ble kåret til Årets bedrift Under Manifestasjon 2018.
Økt konfliktnivå rammer ikke bare lønnsomheten i det enkelte byggeprosjekt, men på sikt også næringenes omdømme. – Alle er enige om at rekruttering til fagene er viktig, men da må vi også oppleves som en næring hvor det er ålreit å jobbe, påpeker Korsnes.

Representanter fra styrene i de regionale foreningene i Trøndelag, samt ulike laug, er inviterte til møtet. Engasjerte medlemsforetak er også invitert. – At så mange fag samles til dialog viser alvoret i situasjonen, men også at det er en sterk tverrfaglig interesse for å løse utfordringene, sier Korsnes.

- Forhåpentligvis kommer vi frem til løsninger som frigir tid og penger, slik at vi kan konsentrere oss om å skape et bedre sluttprodukt og i større grad sikre næringens lønnsomheten og arbeidsplasser.

Det vil fortløpende utover høsten bli arrangert tilsvarende workshops i Stavanger og Oslo.

- Vi gleder oss til fortsettelsen og opplever at det er noe svært positivt på gang nå, konkluderer Torkild Korsnes.  

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler