logo
yrkesbil
Illustrasjonsfoto: Ilja Hendel

Lavere skatt ved privat bruk av yrkesbil i 2016

Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av yrkesbil fra 2016. Nå loves det «klarere regler med bedre rettssikkerhet for skattyterne».

Yrkesbiler kommer fra 2016 under samme regler som biler som også brukes til annen privatkjøring enn reise til og fra jobb. Som yrkesbil regnes varebiler i klasse 2 og lette lastebiler (totalvekt under 7501 kg).

Finansdepartementet sier i statsbudsjettet at den skjønnsmessige behandlingen av fordel ved privat bruk i 2015 (og tidligere) kan ha hatt økonomiske konsekvenser både for den ansatte og arbeidsgiveren:

«Reglene kan oppleves som uforutsigbare, vanskelige å etterleve og til dels urimelige.»

Dagens regler er strenge, og det kan vanke saftig bot bare etter en kort tur til barnehagen i yrkesbilen. Vi tror de nye reglene vil komme som en lettelse på de fleste.

Du kan lese mer om regelendringene på Risanger.no

Det er den individuelle verdsettingen av privat bruk som vil utgjøre størst forskjell for brukere av yrkesbil. Fra 2016 vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen, og for å få godtatt verdsettingen, må det brukes elektronisk kjørebok. Rørentreprenørene Norge tilbyr sine medlemmer en fin avtale her, som du finner i medlemsportalen (krever innlogging).

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler