logo
Kristiansand medlemsmøte
Det var god oppslutning på medlemsmøtet i Rørentreprenørene Norge - Agder.

Landet rundt med nye salgsbetingelser og Tek 10s endringer

Rørentreprenørene Norges Eli Heyerdahl Eide og Tor Backe har besøkt flere lokalavdelinger rundt i landet for å informere om og drøfte rørbransjens forslag til omforente felles salgs- og leveringsbetingelser (FL-VA/VVS 2016) samt de forestående endringer i TEK 10.

– Det har vært kjempemøter med engasjerte folk. Både i Nord (Bodø, Svolvær og Narvik) og i Agder har det vært flotte, engasjerte ansatte og ledere i våre medlemsbedrifter som har stilt opp, sier fagsjef Energi og Miljø i RørNorge, Eli Heyerdahl Eide.

I Rørentreprenørene Norge – avdeling Agder møtte rundt 20 mann i lokalene til Håndverkerforeningen. Det er ikke verst med totalt 26 medlemsbedrifter i avdelingen.

– Når vi reiser rundt slik er det viktig å huske på at om det kommer 8 mann på et møte så er det bra når det kanskje bare er 10-12 medlemsbedrifter i det området. Tilbakemeldingen fra gutta etter møtet er at det er litt tiltak å komme seg på møtene, men når man først har kommet, så angrer de ikke, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Tema for både de avholdte og kommende møtene er forslaget til bransjens felles salgs- og leveringsbetingelser (FL VA/VVS 2016) samt TEK 10 og de endringer som er forespeilet med tanke på oppvarming og kjøling.

Merkes ikke før det går galt

– Mange bedrifter har i dag ikke særlig fokus på salgs- og leveringsbetingelsene når det bestilles varer. Det skyldes nok at man stort sett ikke har dem i tankene før eventuelle problemer dukker opp, sier Eli.

Rørentreprenørene Norge får mange henvendelser fra rørleggebedrifter som har kjøpt varer direkte fra leverandør hvor leverandørens egne salgs- og leveringsbetingelser er gjort gjeldende. Det er spesielt i forbindelse med reklamasjoner at det har oppstått problemer.

– Det viser seg at det tryggeste for rørleggerbedrifter er å handle via grossist eller fra produsenter organisert i VVP fordi disse leverandørene gjennom sin organisasjonstilknytning har forpliktet seg til å benytte FL VVS. Der flest får trøbbel er når spørsmålet om reklamasjonstid dukker opp. Mange varmepumpeleverandører opererer eksempelvis i dag med kun 1-2 års garanti eller reklamasjonstid. Rørleggeren på sin side må gi kunden 5 års reklamasjonsrett på alt kjøp – enten det er en forbruker eller en profesjonell byggherre. Mangler som inntreffer etter 3 år vil følgelig blir et problem for rørlegger som må ta en slik kostnad på egen kappe, sier Tor.

Ikke kommet til enighet

Backe opplyser for øvrig at det omforente forslaget til ny FL-VA/VVS 2016 som et nedsatt utvalg har fremforhandlet, ikke ble 100 prosent godkjent i NRFs styremøte den 15.9.2015. Således må det nok en forhandlingsrunde til mellom partene, men Backe anser det som høyst sannsynlig at man når enighet om de få omtvistede punktene som gjenstår slik atvilkårene kan iverksettes fra den 1.1.2016 som tidligere annonsert.

Ny TEK fra 1. januar 2016

Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) sendte i februar ut en høring der de ville ha tilbakemelding på de forslag de hadde til endringer av TEK10.

– Forslaget til ny TEK15 (16) åpner for økt bruk av direktevirkende elektrisk oppvarming – noe som virkelig kan få konsekvenser for både oppdragsmengden men også kompetanseutviklingen i vår bransje, sier Eli – og oppfordrer alle i rørbransjen til å lese høringssvaret fra de 650 medlemsbedriftene i RørNorge.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler