logo
Eli Hermine Heyerdahl Eide
Fagsjef - Energi og Miljø, Eli Hermine Heyerdahl Eide

La din stemme bli hørt

I forbindelse med TEK15 skal fagsjef - energi og miljø, Eli Hermine Heyerdahl Eide, ha workshop med Rørentreprenørene Norges medlemmer flere steder i landet. Fokus er rørbransjens tilbakemelding på høringsutkastet til TEK15.

– Det viktigste er å informere om forslag til endringer i TEK, og konsekvenser dette vil få for rørleggerbedriftene dersom dette blir stående. Her får medlemmene mulighet til å si sin mening om forskriftsendringene, sier Heyerdahl Eide.

Vi har en gyllen mulighet til å påvirke utfallet dersom vi kan komme med gode argumenter som favoriserer/fremmer vannbåren varme, og ber om våre medlemmer hjelp til å finne gode argumenter.

Engasjer deg - møt opp og si din mening!

Hvor Dato Klokkeslett

Stavanger
Bjødnabeen 10 4033 STAVANGER

8. april 13.00-15.00

Buskerud, Vestfold, Telemark
Orkidehøgda 4 3050 MJØNDALEN

13. april 14.00-16.00

Oslo
Håndverkeren kurs- og konferansesenter
Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

16. april 19.00-21.00

Trondheim
Østre Rosten 4 D
7075 TILLER

27. april 14.00-16.00

Bergen
Eidsvågsbakken 1
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

28. april 15.30-17.30

 

   
     

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler