logo
Instruktører våtrom
Fra venstre: Ingebjørg Martinsen adm. Oslo, Jens Høglund Oslo, Jon Aril Hagen Oslo, Are S. Nielsen adm. Oslo, Trond Nikolaisen Troms, Tor Oddvar Eggen Trøndelag, Oddgeir Tobiassen adm. Oslo, Jonny Bjørgum Nordland, Geir Østbø Rogaland.

Kursinstruktører samlet for oppdatering

Rørentreprenørene Norge samlet alle sine kursinstruktører til instruktørsamling 5.-6 september 2018.

For ytterligere oppdatering deltar også instruktørene på våtromsdagene for faglig påfyll og nettverksbygging. Instruktørsamlingen i regi av Fagrådet for våtrom omhandler oppdateringer i Våtromsnormen, tekniske forskrifter (TEK17) og annet aktuelt regelverk rundt våtromsbygging.
Den interne samlingen inneholder en oppdatering av interne rutiner, gjennomgang av kurskompendium, evaluering av kursgjennomføring mm.

Svært nyttige dager for å være best mulig rustet til å møte våre kursdeltakere

I 2017 ble det gjennomført 26 våtromskurs for fagarbeidere (primært rørleggere) med 431 deltakere. Kursene gjennomføres over hele landet og Rørentreprenørene Norge er en av de største kurstilbyderne for kurs etter Våtromsnormen i Norge.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler