logo
Kursillustrasjon

Kurs: Seriøs innleie i byggenæringen

Innleie fra bemanningsbyråer diskuteres høylydt i byggenæringen, i bransjeforeninger og i media. BNL arrangerer heldagskurs om temaet 8. april på Gardermoen.

BNL ønsker med kurset å gi både ledere og HR/HMS-ansvarlige en grundig innføring i seriøs og lovlig innleie. Både de rettslige rammene for innleie, likebehandling og HMS-ansvaret vil bli gjennomgått og belyst med konkrete eksempler og anbefalinger.

Fristen for påmelding er allerede fredag 22. mars.

Her kan du lese mer om heldagskurset.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler