logo
KUNNSKAPSTØRSTE: Jon-Aril Hagen (til venstre) veileder Mahdi Haidar, Sebastian Trollstad og Christopher Olsen i prosjektoppgaven. (Foto: Stein Arild Iglebæk)
KUNNSKAPSTØRSTE: Jon-Aril Hagen (til venstre) veileder Mahdi Haidar, Sebastian Trollstad og Christopher Olsen i prosjektoppgaven. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Kunnskapsmotor for rørleggere

Hvert år deltar rundt 400 rørleggere på kurs i våtrom i regi av Rørentreprenørene Norge. Etterspørselen bare øker.

– Jeg tenker terskelhøyde, et funksjonskrav, sier Mahdi Haidar.

– Hva med tilgjengelighet da, handikapptoalett og servanthøyde? skyter Christopher Olsen inn.

Vi er i lokalene til Oslo-kontoret til Rørentreprenørene Norge en formiddag i november. 17 lærlinger deltar på et utvidet våtromskurs. Akkurat nå holder de på med en prosjektoppgave om funksjonskrav til bad. Engasjert ungdom diskuterer ivrig.

Styrker jobbmulighetene

Hvert år arrangerer Rørentreprenørene Norge25–30 ulike våtromskurs rundt i landet, med til sammen rundt 400 deltakere.

– Dette kurset på fire dager favner både grunnmodul og fagmodul A. Egentlig må man ha svennebrev for å kunne ta kurset, men disse har dispensasjon. Hvis de består både kurset og senere svenneprøve, står de sterkt når de skal søke jobb, sier instruktør Jon-Aril Hagen.

Han forteller at opplæringskontoret i Oslo & omegn har 350 løpende lærekontrakter, så det er mange kursinteresserte å ta av. Når kontoret nå har fått nye lokaler, er håpet at tilbudet kan økes.

Populære kurs

– Kompetanse er et prioritert område for Rørentreprenørene Norge. Da er det svært gledelig at vi har et så godt fotfeste for våtromsutdanningen. Av alle kursene til Fagrådet for våtrom arrangeres vel om lag 40 prosent i regi av Rørentreprenørene Norge, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen.

Etterspørselen øker i takt med at rørleggerens kunder oftere etterspør våtromssertifikat. Slike kurs er også et krav hvis bedriften skal få status som Godkjent våtromsbedrift.

– Rørentreprenørene Norge vil fortsatt satse tungt på kompetanse – både innenfor formalkompetanse og etter- og videreutdanning (EVU) da behovet for å holde seg oppdaterter stort, sier Tobiassen.

Han legger vekt på at instruktørene skal være skikkelig oppdaterte. Derfor arrangerer Rørentreprenørene Norge årlig samlinger for våtromsinstruktørene.

– Vi setter også stor pris på samarbeidet vi har med bransjens opplæringskontorer. Det sikrer høy kvalitet, legger Tobiassen til.

I tillegg til ulike våtromskurs, arrangerer Rørentreprenørene Norge kurs i sanitærteknikk, kalkulasjon og anbudsberegning, prosjektlederkurs, baskurs og leder 1, samt tilbyr diverse nettkurs.


Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler