logo

Krisepakker - tiltak for bedrifter

Det er gjort en rekke tiltak for å dempe koronakrisen for bedrifter. Her får du en rask oversikt over tiltakene.

NHOs sider finner du fortløpende oppdaterte momenter i krisepakkene, samt videre utdypning av punktene.

Her kan du lese Spørsmål og svar om kompensasjon til foretak

Arbinns samleside med nyttig infomasjon og verktøy om koronabaserte problemstillinger

Kredittilgang:

 • Kompensasjonsordning ved tapt inntekt
 • Garantilån
 • Innovasjon Norge innfører tiltak for tilskudd, lån og garantier
 • Tiltak for likviditetsutfordringer og finansiering på lengre sikt
 • Statens obligasjonsfond gjenopprettes
 • F-lån tilbankene og IRB utsettes
 • Lånegaranti på 6 milliarder for luftfarten
 • Styringsrenta kuttes

Skatter og avgifter:

 • Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert og innbetaling utsettes
 • Utsatt formueskatt
 • Avgifter for luftfart oppheves
 • Redusert lav merverdiavgiftssats
 • Merverdiavgift (MVA/Moms) utsettes
 • Forskuddsskatt for selskaper utsettes
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende utsettes
 • Tilbakeføring av underskudd i bedriften
 • Tvangsmulkt stanses
 • Særavgifter utsettes
 • Fritak for CO2-avgift

Lønn:

 • Lærlinger får en inntektssikring på nivå med lærlinglønn
 • Arbeidstakere får "full lønn" i 20 dager ved permittering
 • Selvstendig næringsdrivende får inntektssikring
 • Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger endres

Permittering, oppsigelse og sykemelding:

 • Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Arbeidsgiverperioden redusert
 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte
 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte
 • Forskutteringsordning dagpenger

Arbeidstid:

 • Dispensasjon fra kjøre- og hviletidreglene
   

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler