logo

Krav på utsatt ferie ved sykdom

Fra 1. juli 2014 har arbeidstakere rett til å kreve ferien utsatt i forbindelse med sykdom i ferien. Den tidligere regelen om at arbeidstaker må ha vært syk minst seks virkedager i ferien er fjernet.

Nå vil arbeidstaker kunne kreve ferie utsatt selv om vedkommende kun har vært syk en dag i ferien. Det vil imidlertid fortsatt være et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring.

Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon er opphevet. All lovfestet ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret overføres dermed til neste ferieår, uansett hva som er årsaken til at ferien ikke blir avviklet.

Samtidig oppheves bestemmelsen om at arbeidstaker kan kreve overført to ukers ferie ved sykdom, da en slik bestemmelse nå vil bli overflødig.

Endringene er en tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler