logo

Konflikter i byggenæringen: arbeidet fortsetter

Det er i høst gjennomført fire workshops i hhv. Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo hvor total- og underentreprenører har møttes. Målet har vært å i fellesskap finne nøkkelen til å redusere antall konflikter i byggeprosjekter og dermed øke effektivitet og kvalitet. Nå samles alle innspillene i en felles rapport som igjen skal brukes som grunnlag for videre arbeid.

Les mer om saken her.

Det er enighet om at det må utvikles en kultur for profesjonelt samarbeid, slik at partene kan forhindre at byggeplassen blir en kamparena. Her har alle aktørene i bransjen et felles ansvar. Rørentreprenørene Norge tar problemet på alvor og ønsker å bidra til å finne konstruktive løsninger på dagens utfordringer sammen med resten av byggenæringen

Rørentreprenørene Norge har påtatt seg arbeidet med å utarbeide rapporten som skal være klar før jul. Videre skal konklusjonene presenteres for byggherrer og rådgivere neste år, ettersom det ofte er slik at kilden til konflikt starter øverst i kontraktskjeden.

Det kan også bli aktuelt å kjøre felles kurs i entrepriserett for alle ledd i verdikjeden. Slik kan hvert enkelt ledd forhåpentligvis få mer innsikt i de andres perspektiver.

 

Ansvarlige organisasjoner: EBA, Nelfo, Rørentreprenørene, VBL, NML, MLF, VKE, TEF, NAML.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler