logo
illstrasjonsbilde: rørnorge

Kompensasjon for tapt omsetning

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet er nå åpen både for bedrifter som er stengt av myndighetene, og øvrige foretak med betydelig inntektstap.

Om søknadsportalen fra Skatteetaten

kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema og informasjon om:

  • hvilke foretak som kan få kompensasjon
  • hvem som kan søke på vegne av foretaket
  • veileder for kompensasjonsordningen
  • kalkulator for å beregne omsetningsfall og hvor mye tilskudd ditt foretak kan få
  • hva du kan forberede før du søker om tilskudd

Du får veiledning mens du fyller ut søknaden. Det er også opprettet et eget telefonnummer hvor bedrifter som har spørsmål om løsningen kan ringe og få veiledning.

Dette bør du finne frem før du søker (regjeringen.no)
Virksomheter stengt ned av staten (regjeringen.no)

Kort om kompensasjonsordningen 

Hvem kan søke?

Alle norske bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars måned på grunn av koronaviruset.

Hva får de?

En prosentandel av de faste kostnadene bestemt av hvor mye omsetningen har falt.

Når kommer pengene?

Medio april, for mars måned. Det søkes månedlig, midt i mai for kostnader i april og midt i juni for kostnader i mai.

På Arbinn kan du lese en rekke spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen, og vil komme tilbake med løsninger på disse i neste søknadsrunde der det er mulig. Dette gjelder blant annet beregning av kompensasjon for sesongbedrifter, kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader og avgrensninger for aktivitet innen utenriks sjøtransport.

Ordningen vil bli løpende evaluert, og endret ved behov. Ambisjonen er at alle selskaper som opplever betydelig covid19-relatert omsetningsbortfall skal omfattes av ordningen. Likevel vil noen kunne oppleve at de ikke treffes helt i første omgang. 

Det har vært en prioritet i arbeidet med denne ordningen at den skal bli raskt etablert, og at søknads- og utbetalingshåndteringen i størst mulig grad skal skje automatisk. Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Det kan derfor bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler