logo
Harmonisk styre i Finnmark. Fra venstre: Ruben Åsheim, Trond Arild Berntsen, Christoffer Hansen, Dan Berg, Kjell Aleksandersen og Per Ivar Klemetsen.
Harmonisk styre i Finnmark. Fra venstre: Ruben Åsheim, Trond Arild Berntsen, Christoffer Hansen, Dan Berg, Kjell Aleksandersen og Per Ivar Klemetsen.

Klemetsen fortsetter i Finnmark

Rørentreprenørene i Finnmark avholdt onsdag 20. mars årsmøte i Alta.

Årsmøtet ble avviklet i ro og harmoni, og hele styret fortsetter. Det innebærer at Per Ivar Klemetsen også neste år leder styret i Finnmark, mens Kjell Aleksandersen, Dan Berg, Christoffer Hansen og Trond Arild Berntsen er styremedlemmer. Håkon Arnesen og Reidar Abrahamsen fortsetter som varamedlemmer.

Mer urovekkende er det at avdelingsleder Ruben Åsheim gav det nyvalgte styret i oppdrag å vurdere hvordan avdelingen i fremtiden best kan ledes. 

– Det har ikke noe bråhast, men på et eller annet tidspunkt bør en annen ta over jobben med å koordinere arbeider for bedriftene i Finnmark, sier Ruben Åsheim. I ti år har han vært ubetalt avdelingsleder i fylket.

Årsmøtet overlot til styret å vurdere fremtidig organisering og se på denne i sammenheng med Oppæringskontoret i Nord Norge (Orin), som Finnmarks-avdelingen har vært med å etablere.  

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler