logo
verktøykasse, foto: ilja hendel
Oppdater "verktøykassen" din med nettkurs. (Foto: Rørentreprenørene Norge/Ilja Hendel)

Kampanjepriser på nettkurs

Mange bedrifter opplever mindre aktivitet på grunn av koronaviruset. Vi anbefaler å bruke den ledige tiden til å oppdatere og øke egen kompetanse.

Kampanjeperioden gjelder fra 25. mars til 30. april 2020.

– Flere ansatte i våre medlemsbedrifter har eller vil sannsynligvis få en del ledig tid. Denne tiden oppfordrer vi til å bruke på å øke egen kompetanse, sier direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge (RørNorge) Oddgeir Tobiassen.

RørNorges nettskole inneholder kurs for både utførende rørleggere, baser og ledere i bedrift og prosjekt. Kursporteføljen inneholder både enkle innføringskurs fra 10-15 minutter og opp til 8 timers kurs som er mer omfattende.

Kurs med lengre varighet og som er påbegynt kan tas i etapper og de lengste kursene må fullføres innen 30 dager.

De mest aktuelle kursene er på både norsk, engelsk og polsk.

Sertifiseringskurs i kursportalen betinger en skriftlig dokumentasjon på praksis før utstedelse av sertifikat.

Blant de rabatterte kursene finner du:

For utførende rørleggere og baser

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider (sertifiseringskurs)
 • Førstehjelpskurs
 • Kurs i bruk av åndedrettsvern
 • Arbeid i trange rom
 • Bruk av personløfter (sertifiseringskurs),
 • Branntetting
 • Handtering av asbest

For verneombud og ledere:

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø
 • Risikovurdering og HMS regelverk
 • HMS for ledere
 • Over streken – kurs i etikk
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

Her finner du mer informasjon og fullstendig oversikt over RørNorges kurs
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler