logo

Kalkulasjonsboka i revidert utgave

Rørentreprenørenes lærebok "Kalkulasjon og anbudsberegning for rørleggere" er kommet i revidert utgave.

Boka gir en innføring i kalkulasjons- og anbudsberegningsmåtene som blir benyttet i rørleggerfaget. Den første delen inneholder noe ledelses- og regnskapslære som er viktig for rett kalkulasjonsarbeidet. Det er lagt vekt på å gjøre lærestoffet så praktisk rettet som mulig, bl.a. ved å vise skjemaer og blanketter etc. som er viktige hjelpemidler i kalkuleringen. Mange av skjemaene og blankettene er hentet fra Rørentreprenørenes kvalitetssikringssystem. I hvert kapittel er tatt inn eksempler som belyser stoffet. Læreboken er i første rekke beregnet på kandidater som skal avlegge prøve i faglig kalkulasjon og for dem som ønsker å ta mesterprøver i rørleggerfaget. Men også erfarne kalkulatører kan dra nytte av og friske opp kunnskapene ved bruk av boka.

5. utgave av boka har ny layout, men samme oppbygging av det faglige innholdet. De største revisjonene er:

Bruk av priser fra 2013-utgaven av akkordtariffen

  • Oppdaterte timepriser
  • Nye eksempler tilpasset dagens priser
  • Oppdaterte skjemaer og blanketter
  • Fjerning av eksempler for manuell beregning

Kalkulasjonsboka bestilles direkte fra Rørentreprenørene Norge. 

  Pris:
Medlemmer, skoler og bokhandlere    kr 250
Ikke-medlemmer     kr 290

Send bestillig til ingebjorg@rornorge.no

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler