logo

K. Lund AS jubilerer - 140 år

Vi vil gratulere Trondheimsbedriften K. Lund AS med 140-årsdagen! Det solide firmaet ble etablert i 1874, og har i en årrekke vært en av Norges største rørleggerbedrifter.


TRADISJONSRIK: Torkild Korsnes (t.v.) overtok som leder av K. Lund AS etter sin far Morten Korsnes (t.h.) i 2012. Før dem, var det fire generasjoner K. Lund som etablerte og ledet virksomheten. (Foto: K. Lund AS)

Jubilanten ble grunnlagt i 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund, og er ett av NRLs eldste medlemmer. K. Lund AS er et helnorsk firma som har vært gjennom mange konjunktursvingninger.

Lørdag 10. mai skal 140 år som solid bedrift feires behørig på Clarion Hotel & Congress Trondheim.


FAR OG SØNN: Knut H. H. Lund (innfelt) etablerte rørleggerbedriften og ledet den frem sønnen Knut Lund (bildet) tok over etter farens død i 1903.

Firmaet har to æresmedlemmer i NRL. Første mann ut var sønn av grunnleggeren, Knut Lund i 1938, som ledet bedriften fra 1903, etter sin far, Knut Henrik Holtermann Lund.
Han videreførte farens livsverk på en utmerket måte og var også en sentral skikkelse i NRL, som formann og nestformann i en årrekke.

I dag er K. Lund AS en betydelig næringsaktør i trøndelagsregionen, og eierskapet befinner seg fremdeles i trønderske hender.


HISTORISK: Funksjonærer og arbeidere utenfor K. Lunds Rørlæggerforretning i 1913.

Morten er en kjent bransjemann som har vært sentral i bransjerelaterte organisasjoner, både lokalt og sentralt. Det var derfor ingen overraskelse at han ble tildelt æresmedlemsskap i NRL i 2013. Han ledet bedriften frem til 2012, da sønnen Torkild Korsnes overtok.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler