logo

Janne og Julie mestret røroppgaven

Rogalands fylkesordfører Janne Johnsen gjorde en flott innsats mot rørleggerlærling Julie Omland (19) i Rørentreprenørene Norges rørleggerkonkurranse på Jåttå VGS i Stavanger, under historiens andre Master til mester-arrangement 8. september.

Med hele skolen som publikum, viste Julie at det kreves mer enn teoretisk kunnskap for å kunne montere røropplegg – selv i så enkel skala som denne oppgaven var. Hun løste en adskillig mer omfattende oppgave enn fylkesordføreren, som selvsagt fikk litt starthjelp. Begge løste oppgaven på 20 minutter.
– Jeg er glad det er andre folk som tar seg av dette til vanlig, lo Janne da hun så rørdelene som skulle monteres og verktøyet hun skulle bruke.

Fylkesordføreren imponerte allikevel med sine praktiske ferdigheter, men presiserte nok en gang hvor viktig det er at rørleggerarbeid utføres av folk med skikkelig kompetanse.
– Yrkesfag i alle klasser er viktig. Der er jo mitt hjerte. Uten gode fagutdannede stopper Norge opp. Det er min påstand, og det tror jeg flere og flere nå tar innover seg, sier Janne, og legger til: – For å forhindre skader og sikre at det er fremkommelighet i vann og avløp, trenger vi dyktige rørleggere. Om vannet stopper opp, stopper samfunnet vårt.

Må stoppe frafallet
For Rørentreprenørene Norge handler et godt utdanningsløp og praktisk læring om å dekke et stort fremtidig behov for rørleggere. Det er ingen liten utfordring.
– Statistisk Sentralbyrås (SSB) analyser viser at vi kommer til å mangle fagutdannede i fremtiden, og vi er nødt til å sørge for at frafallet i utdanningsløpet ikke fortsetter. Rørentreprenørene Norges lokale opplæringskontorer vil bidra til dette – blant annet ved å gi politikerne noen råd på veien, sier avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge, Kjell Sivertsen.
Han sikter til rørleggerbransjens ønskeliste, som Janne Johnsen nå har mottatt. Hun er en av flere politikere som får denne listen (ligger nederst i artikkelen).

Solidaritet i rørbransjen
Det ligger et svært godt samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Rogaland og Jåttå VGS til grunn for Master til mester i Stavanger.
– Trond Kjetil Egeland (avdelingsleder ved Byggfag på Jåttå VGS), var umiddelbart positiv til opplegget da vi spurte ham tidligere i sommer. Han, lærere og elever ved KEM VG2 på Jåttå VGS har gjort en uvurderlig innsats ved å tilrettelegge og gjøre alt klart – fra å bygge stasjonene til å klargjøre scene, sier Knut O. Ødegård ved Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Rogaland.
Han, kollega Geir Østebø og Kjell Sivertsen er stolte av å se hvor enkelt det er å få i gang rekrutteringsprosjekter som dette i Rogaland.
– Her er det mange som står på for at en av samfunnets aller viktigste bransjer skal ivareta og forbedre kvaliteten på utdanningen, slik at vi kan nyte godt av et velfungerende vanntilførsels- og avløpssystem i fremtiden, og samtidig beholde kontrollen over egen bransje, sier Kjell.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.  Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler