logo

Invitasjon til høringsmøte om sikkerhetsopplærling

Partene i HMS-charteret inviterer til et høringsmøte i forbindelse med å utrede en ordning for felles sikkerhetsopplæring den 28. august kl 12.00 på Næringslivets hus.

Tid: 28. august kl 0900-1200
Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgt 27, 0305 Oslo

Hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige men som følge av skade og ca. 8000 har skaderelatert fravær. Dette kan ikke fortsette.

I juni 2014 ble HMS-charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring undertegnet. Underskriverne av dette charteret deler en 0-visjon for skader i bygge- og anleggsnæringen og er derfor enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted.

Utreder ordning i fellesskap

I charteret har partene forpliktet seg til i fellesskap å utrede en ordning med felles grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen. Det inkluderer hele næringskjeden fra arkitekt til utførende.

I den forbindelse inviterer vi til et høringsmøte for å drøfte bakgrunn, formål, innretning og innfasing av en slik sikkerhetsopplæring.

Gylden mulighet

For alle som er opptatt av tema sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen er dette er gylden mulighet til å være med å forme hvordan morgendagens sikkerhetsopplæring kan bli seende ut.

Vel møt!  Meld deg på til høringsmøtet her: Påmelding høringsmøte - felles sikkerhetsopplæring

Påmeldingsfrist 25. august kl 1200. Ved fulltegning gjelder prinsippet om "førstemann til mølla".

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler