logo
webSystem Arne Mæhle Oddgeir Tobiassen
STORE ENDRINGER: Rørentreprenørenes Oddgeir Tobiassen (t.h) og konsulent Arne Mæle jobber kontinuerlig med utviklingen av Rørentreprenørenes webSystem. – Brukerne vil merke stor forskjell. Det er bare å glede seg til fortsettelsen, sier de to. FOTO: Rune Midtskogen

Investerer i moderne løsninger

Større brukervennlighet, egen meny for håndbøker og app for mobil og nettbrett i Rørentreprenørenes «nye» webSystem.

RØRFAG: Rørentreprenørene Norge ruster opp for framtiden.

– Vi har lenge jobbet med en forbedring og modernisering av systemet. 11. mai ble versjon 3.0 lansert. WebSystemet er nå enklere og raskere. Brukerne vil merke stor forskjell, sier direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen til Rørfag.

Ønsker flere brukere

Rørentreprenørene har alltid hatt fokus på brukervennlighet for sine systemer og startet allerede på slutten av 80-tallet med KS-systemer.

Da myndighetenes krav om bruk av KS-system for søknadspliktige tiltak ble innført i 1997, merket Rørentreprenørene en betydelig økning i medlemsmassen da vi hadde et ferdig system som tilfredsstilte alle krav.

De bruker store ressurser på utvikling og forbedring av sine systemer. Finansieringen baseres på det foreningen får inn i vedlikeholdsavgift fra brukerne.

Systemet tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-systemer hjemlet i Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften, samt Plan- og Bygningslovens krav til styringssystemer for bedrifter som søker godkjenning for ansvarsrett.

DDV- og FDV- dokumentasjon kan også overføres direkte til Boligmappa fra systemet.

– Dessverre har vi ikke hatt den økningen i nye brukere som vi har ønsket oss. Men jeg håper det kommer. Innholdsmessig er systemet svært bra. Det dekker alt du trenger i forhold forskriftskrav, sier konsulent Arne Mæhle, som har bistått Rørentreprenørene de siste årene.

Østlandet topper

WebSystemet er tilgjengelig for alle. Eneste forskjell er at ikke-medlemmer må betale noe mer enn medlemmer av Rørentreprenørene Norge.

– Alle har tilbudet hvis de ønsker og studenter og skoler har gratis tilgang. Det er viktig at bedriftene har et system som andre entreprenører godtar. AF-gruppen har veldig sans for systemet vårt, sier Tobiassen.

WebSystemet har i dag 688 brukere fordelt på 455 bedrifter.

Daglig brukes systemet av rundt 150 personer. Størst andel brukere er på Østlandet, deretter følger Rogaland og Hordaland. Nordland er femte størst. Dette skyldes at fylkets tre NRA-bedrifter er flittige brukere.

– Det er en jevn økning. Rekorden i antall brukere er 240 i løpet av en dag. Vi ønsker at flere skal ta løsningen i bruk. Du vil bli positivt overrasket over hvor bra og brukervennlig systemet er, sier Tobiassen.

Egne håndbøker

Til høsten blir webSystemet tilgjengelig på app for IOS og Android på telefon og nettbrett.

I den nye 3.0-versjonen finns det nå en egen meny for servicearbeid for ikke-søknadspliktige arbeid. Her taster man bare inn praktiske opplysninger om servicearbeidet, så henter systemet selv forslag til sjekklister og dokumenter.

Hvis noen dokumenter er overflødig kan man enkelt slette disse.

Egen meny for håndbøker for rørlegger, bas, prosjektleder - og HMS–håndbok for ansatte lanseres i løpet av juni. Bedriftene kan også skreddersy egne håndbøker for sin bedrift hvis ønskelig.

– Brukervennlighet er stikkordet. Vi investerer i en moderne løsning og har store forventinger til appen. Nå blir det enkelt for prosjektleder å kommunisere direkte med rørlegger via systemet. Det er bare å glede seg, sier Tobiassen

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler