logo
Fra gruppearbeidet  under Ingeborg-nettverkets toppledersamling.

Ingeborg-nettverket girer om

Nylig samlet Ingeborg-nettverket toppledere fra partnerne sine. Tiden er inne for å gjøre opp status og konkretisere målene for kjønnsbalanse i bransjen.

I forrige uke arrangerte Ingeborg-nettverket en toppledersamling for alle sine strategiske partnere. Her ble erfaringer presentert, utfordringer diskutert og ideer lansert.

– Vi er stolte over at vi fikk til et slikt arrangement, med så mange toppledere til stede. Det er helt avgjørende at vi får med oss topplederne, og de er jo som oftest menn, hvis vi skal komme noen vei, sier styreleder Eli Hermine Heyerdahl Eide i Ingeborg-nettverket.

Hun legger til at styret skal sammenstille alle innspillene de fikk i løpet av dagen, og så skal stake ut kursen videre.

Har fått BNL på banen

Presentasjonene fra de ulike partnerne viste at det er litt forskjeller mellom kvinneandelen og arbeidsmåte i bedriftene, men fellestrekket var likevel svært liten andel kvinner, men en ambisjon om å øke andelen vesentlig innen ikke altfor lang tid.

– Utgangspunktet for Ingeborg-nettverket var å øke mangfoldet i rørbransjen. Nå er vi glad for at vi har fått med oss hele byggenæringen på dette, sier Eide.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) fortalte at andelen jenter av de som søker byggfag første året av videregående, er beskjedne 5,6 prosent. Når man ser på de som begynner å jobbe i bransjen, er andelen falt til to prosent.

– I BNL har vi satt som mål at 20 prosent av fagarbeiderne skal være kvinner innen 2030.

Han la til at det ikke finnes noen enkel løsning for å oppnå dette, men at det kreves et samspill av virkemidler.

– Vi står foran en bratt bakke, men om forhåpentligvis ikke altfor mange år vil vi ikke lenger ha bruk for noe Ingeborg-nettverk. Da vil det være like naturlig å ansette kvinner som menn, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Nylig startet Ingeborg-nettverket en kampanje med filmer på sosiale medier og annonser.  Der bruker de blant annet en typisk middels stor rørleggerbedrift med inntil 20 ansatte, som case. Jensen Varme & Sanitær i Drammen har for første gang siden de ble etablert for 90 år siden ansatt en kvinnelig lærling, noe som har vist seg å være et vellykket grep.

Her finner du Ingeborg-nettverkets Facebook-sider og kampanje.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler