logo
digitalt veikart bnl

Informasjonsmøte om digitale endringer

Enkel informasjonstilgang og god flyt med BNLs nye digitale veikart og endringer i Cobuilder er tema for møtet 14. oktober.

Møtet holdes via Teams fra 14.00 til 15.30, og det er våre mellomstore og store medlemsbedrifter (omsetning <40 millioner) er invitert, da det i hovedsak er disse som bruker CoBuilders ProductExhange. Alle medlemsbedrifter er hjertelig velkommen.

Markedssjef Øystein Iversen i Cobuilder orienterer om overgangen fra Produck Xchange til Cobuilder Collaborate og innkjøpssjef Geir Nygård i Assemblin orienterer om byggenæringens arbeid med digitalt veikart.

BNL lanserte Digitale veikart 13. oktober og Geir Nygård har representert rørbransjen i arbeidet.

Enklere tilgang til riktig informasjon

– Digitaliseringen må være et verktøy som skaper lønnsomhet og forenkler. Vi håper dette blir et skritt i den retningen, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge, og legger til:

– Det å få til god informasjonen og god flyt er kjernen i digitaliseringsarbeidet.

Bli med i Microsoft Teams-møte

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler