logo
Skjermdump av nettsiden til DiBK hvor tilsynet er omtalt.

– Ikke ta ansvar for ukjente produkter!

Rørentreprenørene Norge oppfordrer sine medlemsbedrifter til ikke å montere eller ta ansvaret for ukjente produkter.

Tilsynskampanjen avdekket feil eller mangler ved dokumentasjonen, og mange ble markedsført under feil navn.

Her kan du lese om funnene i tilsynet.

Glade for tilsyn

– Vi er glade for at Direktoratet for Byggkvalitet fører denne type tilsyn. Det rørleggerne monterer, skal være godkjente produkter beregnet for norske forhold, sier direktør for kompetanse & utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge er i god dialog med VA og VVS Produsentene (VVP) som representerer produsentene og er medlem i "Forum for Tilsynet".

– VVP påpeker at mange av de udokumenterte produktene stammer fra ulike nettbutikker og varehus, og ikke nødvendigvis er tilpasset det norske markedet i forhold til blant annet vanntrykk, sier Tobiassen.

Norsk Rørgrossisters Forening (NRF) er glade for søkelyset DiBK retter mot produktene.

– Vi vil fortsette å sette krav til dokumentasjon som legges inn i NRF Databasen, og forsøke å kvalitetssikre disse opp mot lovverket. Grossistene har lenge hatt et sterkt fokus på at alle deres produkter skal være dokumentert i henhold til lovverket, skriver daglig leder Terje Røising i en epost til Rørentreprenørene. Han legger til:

– Tilsynsrapporten viser tydelig at det er viktig å kjøpe produkter fra den organiserte del av bransjen og ikke shoppe rundt for rimelige alternativer.

Utfordrende å kontrollere

Tobiassen mener økt direktehandel av varer gjør kontrollen med produktene vanskeligere for mange rørleggere.

– Rørleggeren har ansvar for å veilede forbruker. I de tilfellene forbruker ikke lar seg veilede og vil bruke egenkjøpte udokumenterte produkter, bør rørleggeren ikke montere disse, sier Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge anbefaler aktuelle instanser og organisasjoner – som spesielt representerer kunder i forbrukermarkedet – om risikoen ved å kjøpe udokumenterte produkter. 

– Det er tryggest å kjøpe produkter hos fagmannen, i dette tilfellet rørleggeren. Da er kunden sikret lovbestemt reklamasjonsrett for både produktet og installasjonen, påpeker Tobiassen.

Han anbefaler medlemsbedrifter å følge retningslinjene i brosjyren "Varer levert av kunden" – samt orientere kunden om risikoen ved å velge ikke godkjente produkter.

Her kan du laste ned brosjyren.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler